Komisja Rekrutacyjna ogłosiła dziś wyniki naboru uczniów klas IV do udział w praktykach w Portugalii, Chorwacji oraz we Włoszech w ramach projektu Erasmus+, które odbędą się wiosną 2024.

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w projekcie praktyk w Chorwacji, Włoszech i Portugalii dla uczniów klas IV 5-letniego Technikum im. Piastów Śląskich realizowanego w ramach programu Erasmus+.  Rekrutacja - tak jak w ubiegłym roku -  zostanie przeprowadzona całkowicie elektronicznie.

Uczniowie naszej szkoły w ostatnich miesiącach mieli okazję wziąć udział w projekcie praktyk zagranicznych realizowanych w ramach programu Erasmus+. Trzy grupy: mechatronicy i mechanicy,  analitycy i chłodnicy oraz elektrycy wyjechały do Hiszpanii i Portugalii, aby zdobyć wiedzę i doświadczenie zawodowe.

W dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna ogłosiła wyniki naboru uczniów klas IV do udział w praktykach w Portugalii oraz Hispzanii w ramach projektu Erasmus+ KA1 VET które odbędą się wiosną 2023.

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w projekcie praktyk w Hiszpanii i Portugalii dla uczniów klas IV 5-letniego Technikum im. Piastów Śląskich realizowanego w ramach programu Erasmus+.  Rekrutacja - tak jak w ubiegłym roku -  zostanie przeprowadzona całkowicie elektronicznie.