W dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna ogłosiła wyniki naboru uczniów klas III do udział w praktykach w Portugalii, Irlandii oraz Niemczech w ramach projektu KA1 VET Europejskie doświadczenia szansą na lokalnym rynku pracy, które odbędą się w roku szkolnym 2017/2018.

 

Protokół posiedzenia Komisji oraz lista zakwalifikowanych uczniów dostępna jest w sekcji Dokumenty KA1 VET a także na tablicy w holu szkolnym.