Europejskie doświadczenia szansą na lokalnym rynku pracy

Projekt zakłada współpracę Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Ślaskim z 3 partnerami z: Niemiec, Irlandii i Portugalii. Uczestnikami projektu trwającego 2 lata będzie 70 obecnych uczniów klas pierwszych i drugich, którzy w 3 roku nauki odbywają miesięczną praktykę zawodową przewidzianą programem nauczania. Praktyki te odbędą się w zagranicznych firmach wyselekcjonowanych przez naszych partnerów zagranicznych działających w sektorach mechanicznym, elektrycznym, mechatronicznym, analizy chemicznej, chłodnictwa i klimatyzacji. Szczególnie dużym wyzwaniem dla nas jest realizacja praktyk dla tego ostatniego, nowego w naszej szkole kierunku. Firmy, które wybrali nasi Partnerzy współpracują z z nimi od lat w zakresie praktyk zawodowych uczniów z innych krajów, co gwarantuje nam wysoką jakość szkolenia naszych uczniów.

Przed rozpoczęciem praktyk uczniowie wezmą udział w zaplanowanych działaniach na terenie szkoły zmierzających do lepszego przygotowania uczniów do pobytu zagranicą i praktyki w obcym środowisku. W ten sposób zminimalizujemy obawy rodziców jak i samych uczniów. Po zakończeniu praktyk uczniowie będą dzielili się wrażeniami nie tylko wykorzystując media ale także na zorganizowanych na terenie szkoły spotkaniach ze społecznością szkolną i pozaszkolną. Projekt będzie również szansą dla samej szkoły na potwierdzenie jakości kształcenia, metod pracy, wypracowanych programów nauczania. 

Program obejmuje dwu-, trzy- i czterotygodniowe praktyki/staże w Bradze (Portugalia), Lipsku-Schkeuditz (Niemcy) i Mallow (Irlandia)

Czas trwania projektu: 1 sierpnia 2016 r. - 31 lipca 2018 r.
Całkowity budżet: 167 167 €

Harmonogram praktyk rok szkolny 2016/2017:

 • technik mechanik 30.I–19.II.2017, Mallow, 8 osób, 3 tygodnie;
 • technik elektryk 20.II – 19.III.2017, Lipsk, 8 osób, 4 tygodnie;
 • technik mechatronik - 24.IV–21.V.2017, Braga, 8 osób, 4 tygodnie;
 • technik analityk - 24.IV–21.V.2017, Braga, 7 osób, 4 tygodnie;

Harmonogram praktyk rok szkolny 2017/2018:

 • technik mechatronik - 12.II–11.III.2018, Lipsk, 8 osób, 4 tygodnie;
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji - 12.II–25.II.2018, Braga, 7 osób, 2 tygodnie;
 • technik mechanik - 5-23.III.2018, Braga, 8 osób, 3 tygodnie;
 • technik analityk - 9.IV–6.V.2018, Braga, 8 osób, 4 tygodnie.
 • technik elektryk - 7.V - 3.VI. 2018, Mallow, 8 osób, 4 tygodnie;

Praktyki w Europie - atutem na Śląsku

Projekt zakłada współpracę PCKZiU w Wodzisławiu Ślaskim z partnerami z  Irlandii i Portugalii. Uczestnikami projektu trwającego 2 lata będzie 60 obecnych uczniów klas pierwszych i drugich, którzy w 3 roku nauki odbywają miesięczną praktykę zawodową przewidzianą programem nauczania. Praktyki te odbędą się w zagranicznych firmach wyselekcjonowanych przez naszych partnerów zagranicznych działających w sektorach mechanicznym, elektrycznym, mechatronicznym, analizy chemicznej, chłodnictwa i klimatyzacji oraz automatyki. Szczególnie dużym wyzwaniem dla nas jest realizacja praktyk dla tego ostatniego, nowego w naszej szkole kierunku. Firmy, które wybrali nasi Partnerzy współpracują z z nimi od lat w zakresie praktyk zawodowych uczniów z innych krajów, co gwarantuje nam wysoką jakość szkolenia naszych uczniów.

Beneficjentem projektu będą także nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczący w 8 mobilnościach job-shadowing zakładających obserwację pracy nauczycieli w szkołach w Irlandii i Portugalii kształcących w zawodach: technik chłodnictwa i klimatyzacji, mechanik, elektryk i mechatronik.

Przed rozpoczęciem praktyk uczniowie wezmą udział w zaplanowanych działaniach na terenie szkoły zmierzających do lepszego przygotowania uczniów do pobytu zagranicą i praktyki w obcym środowisku. Po zakończeniu praktyk uczniowie będą dzielili się wrażeniami nie tylko wykorzystując media ale także na zorganizowanych na terenie szkoły spotkaniach ze społecznością szkolną i pozaszkolną. Projekt będzie również szansą dla samej szkoły na potwierdzenie jakości kształcenia, metod pracy, wypracowanych programów nauczania. 

Program obejmuje dwutygodniowe praktyki/staże w Bradze (Portugalia) oraz Tralee i Sligo (Irlandia) a także tygodniowe job-shadowing w Bradze (Portugalia) i Mallow (Irlandia)

Czas trwania projektu: 1 września 2018 r. - 31 sierpnia 2020 r.
Całkowity budżet: 124 988 €

Harmonogram praktyk rok szkolny 2018/2019:

 • technik mechatronik, 8 uczniów + 2 rezerwowych (2 tyg., Tralee/Irlandia)
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji, 7 uczniów + 2 rezerwowych (2 tyg., Tralee/Irlandia),
 • technik analityk, 9 uczniów + 2 rezerwowych (2 tyg., Braga/Portugalia),
 • technik elektryk, 6 uczniów + 2 rezerwowych (2 tyg., Braga/Portugalia).

 

 • Job shadowing - 2 nauczycieli chłodnictwa i klimatyzacji, 1 tydz., Braga, Portugalia.
 • Job shadowing - 6 nauczycieli mechaniki, elektryki i mechatroniki, 1 tydz., Mallow, Irlandia.

Harmonogram praktyk rok szkolny 2019/2020:

 • technik mechatronik - 8 osób + 2 rezerwowych (2 tyg., Sligo/Irlandia),
 • technik elektryk - 3 osoby + 2 rezerwowych (2 tyg., Sligo/Irlandia),
 • automatyk - 4 osoby + 2 rezerwowych (2 tyg., Sligo/Irlandia),
 • technik mechanik - 5 osób+ 2 rezerwowych (2 tyg., Braga/Portugalia),
 • technik analityk - 10 osób + 2 rezerwowych (2 tyg., Braga/Portugalia).

Nowe doświadczenia - morze możliwości 2020-2022

Projekt zakłada współpracę PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim z partnerami z Irlandii, Szwecji i Portugalii. Uczestnikami projektu trwającego 2 lata będzie 57 obecnych uczniów klas pierwszych i drugich, którzy w 3 roku nauki odbywają miesięczną praktykę zawodową przewidzianą programem nauczania. Praktyki te odbędą się w zagranicznych firmach wyselekcjonowanych przez naszych partnerów zagranicznych działających w sektorach mechanicznym, elektrycznym, mechatronicznym, analizy chemicznej, chłodnictwa i klimatyzacji oraz automatyki. Firmy, które wybrali nasi Partnerzy współpracują z z nimi od lat w zakresie praktyk zawodowych uczniów z innych krajów, co gwarantuje nam wysoką jakość szkolenia naszych uczniów.

Przed rozpoczęciem praktyk uczniowie wezmą udział w zaplanowanych działaniach na terenie szkoły zmierzających do lepszego przygotowania uczniów do pobytu zagranicą i praktyki w obcym środowisku. Po zakończeniu praktyk uczniowie będą dzielili się wrażeniami nie tylko wykorzystując media ale także na zorganizowanych na terenie szkoły spotkaniach ze społecznością szkolną i pozaszkolną. Projekt będzie również szansą dla samej szkoły na potwierdzenie jakości kształcenia, metod pracy, wypracowanych programów nauczania. 

Program obejmuje dwutygodniowe praktyki/staże w Bradze (Portugalia), Malmoe (Szwecja) oraz Mallow (Irlandia).

Czas trwania projektu: 1 października 2020 r. - 30 września 2022 r.
Całkowity budżet: 111 567 €

Harmonogram praktyk rok szkolny 2020/2021:

 • technik mechatronik, 7 uczniów + 2 rezerwowych (2 tyg., Malmoe/Szwecja)
 • technik elektryk, 5 uczniów + 2 rezerwowych (2 tyg., Mallow/Irlandia),
 • technik automatyk, 5 uczniów + 2 rezerwowych (2 tyg., Mallow/Irlandia),
 • technik analityk, 5 uczniów + 2 rezerwowych (2 tyg., Braga/Portugalia),
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji, 7 uczniów + 2 rezerwowych(2 tyg., Braga/Portugalia).

 

Harmonogram praktyk rok szkolny 2021/2022:

 • technik mechatronik, 7 uczniów + 2 rezerwowych (2 tyg., Malmoe/Szwecja)
 • technik elektryk - 5 osoby + 2 rezerwowych (2 tyg., Braga/Portugalia),
 • automatyk - 5 osoby + 2 rezerwowych (2 tyg., Braga/Portugalia),
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji - 5 osób + 2 rezerwowych (2 tyg., Braga/Portugalia),
 • technik analityk - 6 osób + 2 rezerwowych (2 tyg., Braga/Portugalia).