Europejskie doskonalenie nauczycieli kluczem do nowoczesnej edukacji

Projekt Europejskie doskonalenie nauczycieli kluczem do nowoczesnej edukacji w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim ma na celu podniesienie jakości pracy szkoły i efektów kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych oraz zbudowanie sieci współpracy nauczycieli celem stworzenia wspólnych działań międzynarodowych w przyszłości. Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania nowych technologii i urządzeń mobilnych w kształceniu młodzieży, pozwoli na efektywne wykorzystanie sprzętu, z których obsługą dzisiejsza młodzież nie ma najmniejszych problemów (w odróżnieniu od sporej grupy nauczycieli). Z uwagi na fakt, że nasza szkoła wdrożyła nauczanie z wykorzystaniem tabletów uczestnicy projektu staną się liderami wspierającymi pozostałych nauczycieli w naszej szkole w tym zakresie. Nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych pomoże zbudować sieć współpracy nauczycieli z wielu szkół i na tej bazie aplikowanie w kolejnych latach w projektach programu Erasmus+ (i nie tylko).
Nauczyciele podczas szkoleń poznają nowe metody pracy z młodzieżą, wymienią swoje doświadczenia z innymi nauczycielami i dzięki temu wzbogacą swój warsztat pracy. Z uwagi na priorytety szkoły i organu prowadzącego uczestnikami projektu będą także nauczyciele posługujący się j. angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację ale chcący udoskonalić swoje kompetencje w tym zakresie.
Uczestnikami projektu będą nauczyciele zainteresowani swoim rozwojem w zakresie wykorzystania nowych technologii w edukacji, komunikujących się w języku roboczym (najczęściej angielskim) wybranych szkoleń. Zrealizują one łącznie 12 mobilności celem odbycia 8 szkoleń  oraz 2 wyjazdów (4 uczestników) celem poznania pracy na na danym stanowisku przez obserwację. 

Czas trwania projektu: 1 września 2016 r. - 31 kwietnia 2018 r.
Całkowity budżet: 24 685 €

Harmonogram kursów rok szkolny 2016/2017:

  • Web platforms for the classroom, Florencja, Włochy, 1 osoba;
  • Project Based Teaching and Learning. Bring Life into your Classroom!, Nikozja, Cypr, 1 osoba;
  • How to make your school more digital, Santa Cruz, Hiszpania, 1 osoba;
  • A practical course to incorporate Information Technology into Teaching, Jaen, Hiszpania, 1 osoba;
  • Tap-Swipe-Pinch – General, Barcelona, Hiszpania, 1 osoba;
  • Activate your English for teaching (B1+, B2), Dublin, Irlandia, 1 osoba;
  • Interactive Teaching - Using Educational Games and New Technology in order to Enhance Learners’ motivation, Oslo, Norwegia, 1 osoba;
  • Soft skills for teachers, trainers and education staff, Palermo, Włochy, 1 osoba.

Harmonogram job shadowing rok szkolny 2017/2018:

  • job shadowing - j. angielski, Genua, Włochy, 2 osoby;
  • job shadowing - j. angielski, ICT, Selfoss, Islandia, 2 osoby.