Europejskie doświadczenia szansą na lokalnym rynku pracy

Projekt zakłada współpracę Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Ślaskim z 3 partnerami z: Niemiec, Irlandii i Portugalii. Uczestnikami projektu trwającego 2 lata będzie 70 obecnych uczniów klas pierwszych i drugich, którzy w 3 roku nauki odbywają miesięczną praktykę zawodową przewidzianą programem nauczania. Praktyki te odbędą się w zagranicznych firmach wyselekcjonowanych przez naszych partnerów zagranicznych działających w sektorach mechanicznym, elektrycznym, mechatronicznym, analizy chemicznej, chłodnictwa i klimatyzacji. Szczególnie dużym wyzwaniem dla nas jest realizacja praktyk dla tego ostatniego, nowego w naszej szkole kierunku. Firmy, które wybrali nasi Partnerzy współpracują z z nimi od lat w zakresie praktyk zawodowych uczniów z innych krajów, co gwarantuje nam wysoką jakość szkolenia naszych uczniów.

Przed rozpoczęciem praktyk uczniowie wezmą udział w zaplanowanych działaniach na terenie szkoły zmierzających do lepszego przygotowania uczniów do pobytu zagranicą i praktyki w obcym środowisku. W ten sposób zminimalizujemy obawy rodziców jak i samych uczniów. Po zakończeniu praktyk uczniowie będą dzielili się wrażeniami nie tylko wykorzystując media ale także na zorganizowanych na terenie szkoły spotkaniach ze społecznością szkolną i pozaszkolną. Projekt będzie również szansą dla samej szkoły na potwierdzenie jakości kształcenia, metod pracy, wypracowanych programów nauczania. 

Program obejmuje dwu-, trzy- i czterotygodniowe praktyki/staże w Bradze (Portugalia), Lipsku-Schkeuditz (Niemcy) i Mallow (Irlandia)

Czas trwania projektu: 1 sierpnia 2016 r. - 31 lipca 2018 r.
Całkowity budżet: 167 167 €

Harmonogram praktyk rok szkolny 2016/2017:

  • technik mechanik 30.I–19.II.2017, Mallow, 8 osób, 3 tygodnie;
  • technik elektryk 20.II – 19.III.2017, Lipsk, 8 osób, 4 tygodnie;
  • technik mechatronik - 24.IV–21.V.2017, Braga, 8 osób, 4 tygodnie;
  • technik analityk - 24.IV–21.V.2017, Braga, 7 osób, 4 tygodnie;

Harmonogram praktyk rok szkolny 2017/2018:

  • technik mechatronik - 12.II–11.III.2018, Lipsk, 8 osób, 4 tygodnie;
  • technik chłodnictwa i klimatyzacji - 12.II–25.II.2018, Braga, 7 osób, 2 tygodnie;
  • technik mechanik - 5-23.III.2018, Braga, 8 osób, 3 tygodnie;
  • technik analityk - 9.IV–6.V.2018, Braga, 8 osób, 4 tygodnie.
  • technik elektryk - 7.V - 3.VI. 2018, Mallow, 8 osób, 4 tygodnie;