Praktyki w Europie - atutem na Śląsku

Projekt zakłada współpracę PCKZiU w Wodzisławiu Ślaskim z partnerami z  Irlandii i Portugalii. Uczestnikami projektu trwającego 2 lata będzie 60 obecnych uczniów klas pierwszych i drugich, którzy w 3 roku nauki odbywają miesięczną praktykę zawodową przewidzianą programem nauczania. Praktyki te odbędą się w zagranicznych firmach wyselekcjonowanych przez naszych partnerów zagranicznych działających w sektorach mechanicznym, elektrycznym, mechatronicznym, analizy chemicznej, chłodnictwa i klimatyzacji oraz automatyki. Szczególnie dużym wyzwaniem dla nas jest realizacja praktyk dla tego ostatniego, nowego w naszej szkole kierunku. Firmy, które wybrali nasi Partnerzy współpracują z z nimi od lat w zakresie praktyk zawodowych uczniów z innych krajów, co gwarantuje nam wysoką jakość szkolenia naszych uczniów.

Beneficjentem projektu będą także nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczący w 8 mobilnościach job-shadowing zakładających obserwację pracy nauczycieli w szkołach w Irlandii i Portugalii kształcących w zawodach: technik chłodnictwa i klimatyzacji, mechanik, elektryk i mechatronik.

Przed rozpoczęciem praktyk uczniowie wezmą udział w zaplanowanych działaniach na terenie szkoły zmierzających do lepszego przygotowania uczniów do pobytu zagranicą i praktyki w obcym środowisku. Po zakończeniu praktyk uczniowie będą dzielili się wrażeniami nie tylko wykorzystując media ale także na zorganizowanych na terenie szkoły spotkaniach ze społecznością szkolną i pozaszkolną. Projekt będzie również szansą dla samej szkoły na potwierdzenie jakości kształcenia, metod pracy, wypracowanych programów nauczania. 

Program obejmuje dwutygodniowe praktyki/staże w Bradze (Portugalia) oraz Tralee i Sligo (Irlandia) a także tygodniowe job-shadowing w Bradze (Portugalia) i Mallow (Irlandia)

Czas trwania projektu: 1 września 2018 r. - 31 sierpnia 2020 r.
Całkowity budżet: 124 988 €

Harmonogram praktyk rok szkolny 2018/2019:

 • technik mechatronik, 8 uczniów + 2 rezerwowych (2 tyg., Tralee/Irlandia)
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji, 7 uczniów + 2 rezerwowych (2 tyg., Tralee/Irlandia),
 • technik analityk, 9 uczniów + 2 rezerwowych (2 tyg., Braga/Portugalia),
 • technik elektryk, 6 uczniów + 2 rezerwowych (2 tyg., Braga/Portugalia).

 

 • Job shadowing - 2 nauczycieli chłodnictwa i klimatyzacji, 1 tydz., Braga, Portugalia.
 • Job shadowing - 6 nauczycieli mechaniki, elektryki i mechatroniki, 1 tydz., Mallow, Irlandia.

Harmonogram praktyk rok szkolny 2019/2020:

 • technik mechatronik - 8 osób + 2 rezerwowych (2 tyg., Sligo/Irlandia),
 • technik elektryk - 3 osoby + 2 rezerwowych (2 tyg., Sligo/Irlandia),
 • automatyk - 4 osoby + 2 rezerwowych (2 tyg., Sligo/Irlandia),
 • technik mechanik - 5 osób+ 2 rezerwowych (2 tyg., Braga/Portugalia),
 • technik analityk - 10 osób + 2 rezerwowych (2 tyg., Braga/Portugalia).